Thursday, May 24, 2018
  • Ons visie:

    Om te lewe as nuwe mense vir God en ander.

     

    Ons missie:

    "Ons wil 'n gemeente wees waar mense deur egte geloofsgemeenskap met God en met mekaar toegerus word om as dissipels van Jesus ander ook dissipels van Jesus te maak."

  • 1

Welkom by NG Gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark

Ons strewe daarna om 'n informele, vernuwende en warm gemeente te wees waar jy die realiteit van die Heilige Gees in ons gemeente-wees sal ervaar.
Ons fokus is om vir elke mens 'n geestelike tuiste te bied waar ons vir mekaar, en ander, Jesus se stem en hande kan wees.
Ons reik uit na mekaar en ander.
Ons begelei mekaar en ander na Jesus en help mekaar om so ons lewensdoel te vind ten einde God te verheerlik.

Ons gemeente visie is daarom:
"Om te lewe as nuwe mense vir God en ander."

Ons missie:
"Ons wil 'n gemeente wees waar mense deur egte geloofsgemeenskap met God en met mekaar toegerus word om as dissipels van Jesus ander ook dissipels van Jesus te maak."
 

Ons strewe is om elke mens in ons invloedsfeer te help verstaan dat hy/sy 'n gestuurde is van God en om as 'n gestuurde te leef om daardeur geloofwaardig 'n verskil in die lewens van alle mense te maak!